NearU Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej usługi optymalizacji wykorzystania czasu pracy punktu usługowego i cross sellingu świadczonych usług oraz produktów im towarzyszących” o numerze RPLU.03.07.00-06-0151/19.

Dofinansowanie ze środków UE: 1 436 190,00 PLN